Skip to content

PLATFORMA EDUKACYJNA LIDERÓW KOOPERACJI

Travel

MODEL KOOPERACJI W GMINACH MIEJSKO-WIEJSKICH
MODEL KOOPERACJI W MIASTACH POW. 20 TYS. MIESZKAŃCÓW

Materiały promocyjne

  • Broszura Projektu Liderzy Kooperacji
  • Plakat Informacyjno Promocyjny Projektu Liderzy Kooperacji
  • Prezentacja Modele Kooperacji - Założenia
  • Prezentacja Dlaczego warto współpracować Modelem
  • Prezentacja Modele Kooperacji - Podobieństwa i różnice
  • Schemat Pierwsze wdrażanie MODELU KOOPERACJI w Gminach Wiejskich