Skip to content

ZAŁĄCZNIK NR 6 – MONITORING I EWALUACJA NA POZIOMIE ZZK W MODELU KOOPERACJE 3D – INSTRUKCJA DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ EWALUACYJNYCH