Skip to content

ZAŁĄCZNIK NR 3 – WARUNKI WDROŻENIA MODELU KOOPERACJE 3D W OPS – ZASOBY KADROWE W MODELU